Valborg

En majbrasas födelse och död

I god tid raggar man upp "tvaitar"

"Bakved" kallar dom det i Norrland.

Sen dricker man kaffe

Dan före dan kommer ingenjörstrupperna

Tvaitarna omsluter snart bräslet

Voilà!

Sen drack vi kaffe igen

Sköna Maj välkommen . . .