AKTIVITETER

På arbetskvällarna (måndagar 18-21) jobbar vi med att utveckla visningen av museet ...

. . . . . och flyktbåten från Baltikum måste underhållas.