Visningsobjekt

Hur vi startar "Vänern"


vår modellmonter

eller en Lister

(är kula rö' nu, så fär ma..)*


Här inne kan du ta på, vända på, lukta på föremålen och studera dem i detalj. Ställa frågor till våra experter och till vårt digitala inventariesystem.

(* red. kommentar: Så säger en jämte.)

Luftpump för "tung-dykare"


3-skuret hamnblock som användes av varvet i Slite för att varpa omkull segelfartygen vid bottenarbeten

Nödsändare "Skanti Marinetta"