Inne och ute runt museet

Interiörer

På övervåningen fortgår arbetet med bl.a. inrättandet av en styrhytt

Navigationshytt i vardande

Ovanför taket det vakande ögat .....

...och radarobservatörens skärm ger svaret

På bottenvåningen

rustas gamla motorer

En "Vänern" med tillhörande spel

Spelet lyfts på plats

En "Lister" motor från 1950-talet

(i bakgrunden en 1-cylindrig "GÖTA")

I vår lilla verkstad rustas en "SOLO"

Efter välgjort underarbete lyfter den som en

Fågel Fenix!

Livräddningsutrustning

från fartyg med en ofta spännande eller dramatisk anknytning till Slite

Vårt rikhaltiga bibliotek

Fartygsmodeller


Marin konstutställning