Video

Vänern tändkulemotor i drift. 2019-07-08.

Start och körning med tändkulemotor. 2019-07-22.