Kalendarium 2019

Kalendarium 2019

Utställningar 

Den populära rysslandsutställningen går nu in på tredje året.

18 februari 

Hyllprojektet

Materialet har kommit, hantverkarna klara att börja idag med att förbereda tillverkning och montering.

25 februari 

Hyllan färdigmonterades.

14 mars 

Museet's och Hembygdsföreningens gemensamma årsmöte.

4 maj  

Museet's vårfest