Styrelsen

Styrelsen

Ordförande..............Kjell Gardelin

Sekreterare.............Gunnar Sillén

Kassör....................Göran Lindahl

Ledamöter

Ulf Ekelund

Bo Persson

Sylve Kolmodin

Torgny Karlsson

Birger Westerberg