Styrelsen

Styrelsen

Ordförande..............Kjell Gardelin

Sekreterare.............Gunnar Sillén

Kassör....................Göran Lindahl

       Ledamöter

        Ulf Ekelund

           Bo Persson

           Sylve Kolmodin

           Torgny Karlsson

           Birger Westerberg