Styrelsen

Styrelsen

Ordförande.................Ulf Ekelund

Sekreterare.............Gunnar Sillén

Kassör....................Göran Lindahl

Ledamöter

Kjell Gardelin

Bo Persson

Sylve Kolmodin

Torgny Karlsson

Birger Westerberg