Kontakta oss

 

Adress: Kronbrunnsgatan 5, 62448 SLITE

E-post: museet@slite-sjoefartsmuseum.se

 

Kontaktlista

 

Ulf Ekelund......................... 0730553289 Ulfekelund58@gmail.com

Kjell Gardelin..................... 0704071159 kapellosyservice@telia.com

0703865470

Gunnar Sillén...................... 0705822422 gunnar@bildrum.se

Göran Lindahl..................... 0704738333 koljastar@gmail.com

Sylve Kolmodin.................. 0708924393 sylve@telia.com

Bo Persson.......................... 0703216615 220935.bopersson@telia.com

Birger Westerberg.......... 0709641696 birgerwe@telia.com

 

Slite Hamn från mitten av förra seklet