Kalendarium 2016

2016 omfattar vår verksamhet förutom det

ordinarie utbudet av visningar, guidade turer, utställningar, föredrag, musik/sångaftnar, också ett sam-nordiskt evenemang:
"Vinden Drar"

Rapporten