Kalendarium 2015

Bild kommer ...


Vår verksamhet 2015

omfattar bl.a.:
Containern

Så kom den då! Den 14 mars levererades den efterlängtade 20-fots container som gör det möjligt att flytta ut t.ex. "tungviktarna" bland våra gamla motorer och därmed minska vår trångboddhet.


ArbetSam Museidagar

Styrelsen har beslutat sända representanter till årets museidagar i Västerås, den 10-11 april.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets museum den 20-21 mars 1998. Läs mer på:

(www.arbetsam.com/arbetsam/)
Lotsbacken

Som omväxling i det löpande arbetet på museets övervåning hjälper vi också till med omläggningen av gångstigen från Kronbrunnsgatan upp till kvarnen och ut på Lillugnsrev.


Valborgsmässoafton

På Lillugnsrev tändes vårdkasen inför en talrik skara.

Kvarnen på Lotsbacken

har städats och kan efter viss upprustning kanske öppnas för visning.

I vår uppfräschade utställningslokal

visas i sommar "Båtar på Östersjön - En konstutställning i  Slite Sjöfartsmuseum". Vernissage på Johannes Döparens dag, den 21 juni.

Musikaftnar vid Museet

Den 6 juli underhåller Lennart Wahlman med nya (?) och gamla låtar.


och den 13de juli är det Erik Ell som spelar upp.